top of page

Als natuurgeneeskundig diertherapeut kan ik jou en jouw dier helpen bij de volgende klachten:

 • Agressie

 • Verlatingsangst

 • Bewegingsproblemen

 • Jeuk

 • Schijnzwangerschap

 • Hotspots

 • Onrust

 • Spijsverteringsproblemen

 • Hormonale problemen

 • Ouderdomsklachten

 • Epilepsie

 • Overgewicht

 • Onzindelijkheid

 • Oorontsteking

 • Ontstoken anaalklieren

 • Allergieën

 • Blaasgruis

 • Chronische aandoeningen

 • Klachten na ziekte, vaccinatie of operatie

Maak direct een afspraak

Natuurgeneeskunde

NATUURGENEESKUNDE

De natuurgeneeskunde gaat uit van een holistische benadering. Dit geeft aan dat er naar de totaliteit van het dier wordt gekeken. 

Er bestaat een grote samenhang tussen het fysieke, mentale en energetische deel van het lichaam. Ook omgevingsfactoren spelen een rol. 

Ieder lichaam, van mens en dier, bezit de kracht om verstoringen in het lichaam te balanceren en zich te herstellen. Er is altijd een natuurlijke neiging naar gezondheid.
In de natuurgeneeskunde wordt dit het zelfgenezend vermogen genoemd.

Wanneer zich een ziekte bij het dier manifesteert, wordt er in de natuurgeneeskunde gezocht naar de onderliggende oorzaak van deze disbalans. Symptomen worden niet onderdrukt, maar de oorzaak van het probleem wordt aangepakt. Er worden aanpassingen gemaakt in de leefomstandigheden van het dier en/of natuurlijke therapieën ingezet die het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondersteunen. Op deze manier kan het totale systeem zijn eigen balans weer terugvinden. 

De aanpassingen aan de leefomstandigheden zijn vaak belangrijk omdat een disbalans (een verstoring in het zelfgenezend vermogen) niet uit het niets ontstaat. Een niet passende leefomgeving of andere omstandigheden kunnen oorzaak zijn van het ontstaan van een disbalans. Dit betekent niet dat de aanpassingen altijd intensief en tijdrovend zijn. Sterker nog, het zijn vaak aanpassingen die het leven voor mens en dier leuker en gemakkelijker maken.

Met het aanpakken van de oorzaak in plaats van het onderdrukken van de symptomen, kan het soms langer duren voordat gewenst resultaat zichtbaar is. Echter is de kans dat de klacht terugkomt vele malen kleiner.

Ieder dier is uniek, een natuurgeneeskundig behandelplan wordt dan ook volledig op het individuele dier afgestemd.

Bij welke klachten?

NATUURGENEESKUNDE

Natuurgeneeskunde kan bij zeer diverse klachten hulp en ondersteuning bieden. 

Klachten die veel worden gezien in de praktijk zijn huidproblemen, allergieën, spijsverteringsproblemen, hormonale problemen, bewegingsproblemen, weerstandsproblemen, chronische aandoeningen, gedragsproblemen, ouderdomsklachten en vage/onverklaarbare klachten.

Je kunt ook bij mij terecht voor advies over onderwerpen zoals voeding, het vaccinatiebeleid, het ontwormbeleid, vlooien- en tekenbestrijding, castratie/sterilisatie, begeleiding bij dracht en de nestperiode van hond en kat, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Op deze pagina kun je meer vinden over therapieen en adviezen.

Vanuit de natuurgeneeskunde is het voorkomen van ziekte bij het dier een belangrijk principe. Een preventieve check-up kan daarom erg waardevol zijn. Je dier wordt hierbij natuurgeneeskundig in kaart gebracht en eventuele aandachtspunten op fysiek, mentaal of energetisch gebied worden vroegtijdig opgemerkt. In veel gevallen kunnen latere problemen hierdoor worden voorkomen.

De natuurgeneeskunde kan ook ondersteuning bieden tijdens reguliere behandelingen, bijvoorbeeld voor/na operatieve ingrepen of naast reguliere medicatie. Natuurlijke middelen kunnen helpen om bijwerkingen te voorkomen of verminderen en om overbelasting van de organen zo veel mogelijk tegen te gaan.
Natuurgeneeskundige hulp is ook zeker zinvol na een periode van reguliere medicatie. Door het lichaam weer in balans te brengen, wordt de kans dat de klachten opnieuw optreden vele malen kleiner.

Werkwijze

NATUURGENEESKUNDE

Ik werk vanuit een holistisch perspectief. Dit betekent dat ik het dier in zijn of haar totaliteit bekijk. Ik wil graag veel informatie over het dier hebben, waardoor een eerste consult ongeveer anderhalf uur duurt.

Voor het consult ben je welkom met je dier in mijn praktijk in Gorinchem of ik kom bij jullie thuis. Tijdens dit bezoek vindt er allereerst een uitgebreid vraaggesprek plaats. Ik wil onder andere meer te weten komen over de algemene en medische geschiedenis van het dier, het ontstaan en verloop van de klacht, de leefsituatie, de voeding en het karakter. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van het dier en krijg ik inzicht in de oorzaak van de klacht.

 

Uiteindelijk ontstaat er een totaalbeeld van het dier, waarop de conclusie en het behandelplan gebaseerd worden. Het advies wordt dus volledig afgestemd op het individu. Hierbij staat tevens de haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor jou als eigenaar voorop. Het behandelplan kan bestaan uit aanpassingen in de leefomstandigheden van het dier en het inzetten van natuurlijke middelen. 

 

De therapieën die ik inzet zijn:
- aromatherapie

- bach bloesem therapie

- celzouten
- fytotherapie 
- homeopathie
- voedingssupplementen

Indien ik nader onderzoek of aanvullende behandelingen nodig acht, zal ik ook doorverwijzen naar deskundigen op andere vlakken zoals een dierenarts, gedragsdeskundige, osteopaat of fysiotherapeut.

Na het consult ontvang je een uitgebreid verslag met alle besproken informatie en adviezen, zodat je dit op je gemak nog eens kunt doorlezen en kunt gaan toepassen.

Afhankelijk van de klacht zullen één of meerdere vervolgconsulten gewenst zijn. Tijdens het vervolgconsult worden de resultaten van het behandelplan besproken en waar nodig wordt het dier opnieuw onderzocht en/of doorgemeten. Aan de hand hiervan volgt er een vervolgadvies.

Tarieven

Eerste consult

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreide intake plaats. Het dier wordt geobserveerd en onderzocht op zowel fysiek, mentaal als energetisch niveau. 

Hierna bespreken we de conclusie en het behandelplan, dat volledig afgestemd is op jouw dier. 

Na het consult ontvang je een uitgebreid verslag met alle besproken informatie en adviezen, zodat je dit op je gemak nog eens kunt doorlezen en kunt gaan toepassen.

Vervolgconsult

 

Tijdens het vervolgconsult worden de resultaten van het behandelplan besproken. 
Ook worden er opnieuw metingen gedaan. Aan de hand hiervan volgt er een vervolgadvies. 

Ook van het vervolg consult ontvang je nadien een verslag. 

Het tarief voor e
en vervolgconsult geldt wanneer de vorige afspraak minder dan 1 jaar geleden plaatsvond.

Email/telefonisch consult

Indien je een korte vraag hebt of op zoek bent naar advies over één bepaald onderwerp, kan een e-mail of telefonisch consult uitkomst bieden. 

In de praktijk wordt dit vaak ingezet voor advies omtrent: het vaccinatiebeleid, het ontwormbeleid, vlooien en teken bestrijding of castratie/sterilisatie.

Tarieven 2024

 

Eerste consult: € 78,- 
Vervolg consult: €65,- 
E-mail/telefonisch consult: € 37,-

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventueel in te zetten middelen.  

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Consult op locatie

Standaard toeslag: €15,- 
Reiskosten: €0,40 per kilometer vanaf 4203NC in Gorinchem


Valt mijn bezoek binnen een straal van 5km buiten Gorinchem? Dan worden er geen toeslag en reiskosten gerekend.

Mijn naam is Annelinde Winter en ik ben het gezicht achter Praktijk Sponte Sua!

Met mijn enthousiasme en liefde voor dieren en de natuur hoop ik mens en dier in mijn praktijk te helpen de weg naar gezondheid en innerlijke kracht weer terug te vinden.

bottom of page